פסיפס נסיכות
גילאים: גילאים 3 - 5,גילאים 5 - 7,גילאים 7 - 12
מספר קטלוג: 2492