קל פטיש

חבר צורות לפי האיורים בעזרת פטיש ומסמרים

גילאים: גילאים 3 - 5,גילאים 5 - 7
מספר קטלוג: 7575